Home / Tag Archives: Know thyself

Tag Archives: Know thyself

Liệu vật chất có tồn tại hay tất cả chỉ là ảo giác

know-thyself

  Albert Einstein đã phát biểu rằng: “Liên quan đến vật chất, tất cả chúng ta đều đã sai lầm. Những gì chúng ta gọi là vật chất, chúng chỉ là năng lượng rung động ở tần số rất thấp, để chúng ta có thể cảm nhận được bằng các …

Read More »

Tôi là ai?

Who i am

  Khi được hỏi: Chúng ta nghĩ chúng ta là ai? – Chúng ta là con người. Câu trả lời của một số người. – Chúng ta là tâm thức. Câu trả lời của một số khác. Để nhìn nhận được thực tại và sống một cuộc sống theo hai …

Read More »
>