Home / Tag Archives: Educate yourself

Tag Archives: Educate yourself

Synchronicity – Tính chất đồng thời xảy ra là có lý do

tinh-dong-bo

Tính chất đồng bộ xảy ra là có lý do.                Không có sự tình cờ và trùng hợp ngẫu nhiên. Đã bao giờ bạn tình cờ gặp một người bạn cũ? Thấy ai đó đang làm công việc giống bạn hay nói những lời tương tự như bạn? Hay …

Read More »
>