Home / Numerology

Numerology

Numerology là một khoa học cổ đại mà Pythagore được trao truyền trong một trường học bí truyền gần Great Pyramid of Giza. Numerology giúp chúng ta khám phá ra vận mệnh của mình, bài học cuộc đời, bài học nghiệp quả…. Numerology cũng là cách để bạn giao tiếp với các Thiên thần, nhận thông điệp, phát triển nhận thức tâm linh.

>