Home / Natural Laws

Natural Laws

Vũ trụ cũng như một bộ máy được vận hành một cách hoàn hảo với các quy luật tự nhiên của nó. Tạm gọi là Quy Luật vì nó vừa là nguyên lý vận hành và chi phối toàn bộ Vũ trụ tổng thể và là bản chất của Vũ trụ. Các Luật Vũ trụ này đều có liên quan và tương tác với nhau một cách rất tinh tế. Trong Luật Tối Cao bao gồm những luật nhỏ.

Synchronicity – Tính chất đồng thời xảy ra là có lý do

tinh-dong-bo

Tính chất đồng bộ xảy ra là có lý do.                Không có sự tình cờ và trùng hợp ngẫu nhiên. Đã bao giờ bạn tình cờ gặp một người bạn cũ? Thấy ai đó đang làm công việc giống bạn hay nói những lời tương tự như bạn? Hay …

Read More »
>