Home / Zen ways / Ba trung tâm năng lượng

Ba trung tâm năng lượng

Ba trung tâm năng lượng

Tri thức cổ Phương đông cho rằng, Con người ngoài cơ thể vật lý: thân mình, tay chân; các hệ thống tuần hoàn, hô hấp, bài tiết; hệ thống thần kinh và não bộ; còn có các Luân xa, Chakras; còn có ba Trung tâm năng lượng. Các Luân xa là cửa để đón nhận Năng lượng. Ba Trung tâm Năng lượng là nơi tích tụ, bảo tồn, chuyên hoá và siêu việt các dạng Năng lượng.

 

Trung tâm thứ nhất, ở thấp nhất, gần rốn. Đây là Trung tâm năng lượng Gốc. Người cổ gọi là Hara. Trung tâm này bảo tồn năng lượng; sản sinh, phục hồi năng lượng. Trung tâm này dồi dào, con người khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn. Trung tâm này dồi dào Con người phát triển và tiến hoá. Trung tâm này là tiềm năng cho sự phát triển của mọi Trung tâm khác.

Taoism của người China lấy sự Cân bằng làm trọng. Con người cần phải hài hoà trong bản thân, hài hoà trong cơ thể, hài hoà trong tinh thần, hài hoà với mọi người và hài hoà cùng Tự nhiên. Có cân bằng sự hài hoà với tồn tại. Có cân bằng bản thể mới bền vững trong tất cả sự hài hoà. Cân bằng là điều quan trọng bậc nhất. Cân bằng là cốt lõi của Vô vi, cốt lõi của Lao Tzu. Người China coi Hara là Trung tâm tạo nên sự Cân bằng trong Con người.

Về phương diện vật lý, mức độ thăng bằng của một vật trong môi trường trọng lực này, nhà vật lý nghĩ đến trọng tâm của vật đó. Con người cũng vậy, nếu muốn duy trì được một trạng thái Cân bằng của cơ thể, thì điểm trọng tâm phải ổn định.

Hara chính là Trung tâm để đạt được sự Tập trung và Cân bằng. Hara thể hiện sự quân bình giữa phần trên và phần dười thân của Cơ thể. Hara tạo nên sự Cân bằng Ổn định của Con người.

Hara là Trung tâm Năng lượng gốc. Đây là nơi hội tụ của sức mạnh cơ thể, là căn bản của sự hô hấp, là nơi chứa tinh, là nơi sinh ra khí. Là huyệt đạo quan trọng chính yếu, người China gọi là Đan điền. Đan điền không tụ, tán khi Con người mất sức sống.

Trung tâm Hara, Năng lượng gốc có bền vững các Trung tâm năng lượng khác mới bền vững và các Năng lượng bên trên khác mới phát triển. Các Năng lượng khác đều hình thành, đều phát sinh từ Năng lượng gốc. Các Trung tâm năng lượng khác được khởi sinh từ Năng lượng Gốc; từ Trung tâm Hara Năng lượng gốc chuyển hoá thành các Năng lượng khác. Trung tâm Năng lượng gốc không dồi dào, không tràn đầy, các Trung tâm Năng lượng khác: Trung tâm thứ hai, Trung tâm thứ ba không phát triển.

 

Trung tâm thứ hai gần tim. Đây là trung tâm của Năng lượng Tình yêu. Khi con người biết yêu, trung tâm này tràn đầy. Khi Con người biết yêu, Con người phát triển, Con người sáng tạo và Con người Tự do. Năng lượng của Tình yêu, năng lượng của Trung tâm năng lượng này được tạo nguồn từ Trung tâm gốc. Năng lượng chưa được đẩy lên Trung tâm này, Con người mang tính vật, tính Người chỉ là tiềm năng. Năng lượng được đẩy lên Trung tâm này, Con người mang tính Người. Năng lượng Gốc mang tính Dục, mang tính Sinh lý. Năng lượng Tình yêu mang tính Tâm lý. Năng lượng Dục, năng lượng Sinh lý hành động bằng chiếm đoạt; chỉ biết nhận, không biết cho. Năng lượng Tình yêu mang tính Tâm lý; hành động của nó: vừa cho vừa nhận. Người yêu nhau, khao khát cho, khao khát dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Nhưng trong sâu thẳm cho, có khát khao nhận; nhận được sự biết rằng, mình đã cho đi.

Khi Tình yêu siêu việt lên không mục đích, không quan hệ, không đối tượng, không giới hạn; thứ Tình yêu thuần khiết và siêu việt; đó là khi con người kết nối được với Trung tâm thứ ba. Trung tâm thứ ba, nó ở giữa hai bán cầu đại não. Đây là trung tâm Nhận biết. Kinh nghiệm về phúc lạc, kinh nghiệm về giải thoát, kinh nghiệm về Thượng đế, kinh nghiệm về Niết bàn sẽ đến từ trung tâm này.

 

Trung tâm thứ ba, Trung tâm năng lượng Trí huệ. Người Trung quốc gọi là Nê hoàn cung, người Phương Tây gọi là Pineal Gland, Tuyến Tùng. Nó nằm phía sau, bên dưới, ở giữa hai bán cầu đại não. Hãy tưởng tượng về một hình Kim tự tháp. Một Kim tự tháp tứ diện, có bốn mặt bằng nhau. Ba mặt bên của Kim tự tháp là các Tam giác đều bằng nhau. Mặt đáy cũng là một Tam giác đều, bằng ba Tam giác kia. Trọng tâm của Kim tự tháp tứ diện này, nằm trên Đường cao đi từ đỉnh vuông góc với mặt phẳng đáy, cách mặt phẳng đáy bằng 1/4 chiều dài Đường cao. Hãy tưởng tượng tiếp. Kim tự tháp nằm ở vị trí: có một đỉnh ở Luân xa 7, một đỉnh ở Luân xa 6, 2 đỉnh ở hai lỗ tại; một Kim tự tháp có 4 mặt, kể cả mặt đáy; trọng tâm của Kim tự tháp sẽ chính là Tuyến Tùng, chính là Nê hoàn cung.

Năng lượng Tình yêu siêu việt lên tới Trung tâm này, Tình yêu siêu việt thành Từ bi. Con người trở thành Phúc lạc. Với năng lượng Dục, Con người đạt được sự Sướng. Với Năng lượng Tình yêu, Con người đạt được sự Hạnh phúc. Sướng đến từ ngoài. Hạnh phúc đến từ bên ngoài và một phần bên trong. Sướng ngắn ngủi, Hạnh phúc đến rồi đi. Phúc lạc là trường tồn và chỉ từ bên trong, không cần bất kỳ một đối tượng, không cho bất kỳ một quan hệ, không vì bất kỳ một mục đích nào, không bị bất kỳ một giới hạn nào.

 

Đó là ba Trung tâm Năng lượng. Các Trung tâm Năng lượng này được tích tụ từ sự thiền định; các trung tâm này được bổ sung từ năng lượng của thiên nhiên, từ năng lượng của vũ trụ.

Con người Mở có đặc điểm là ba trung tâm này không phải là tiềm năng, không phải là bị che khuất, nó hiện diện và nó hoạt động.

 

(Trích trong Chương 4 sách Thời đại Bảo bình đang tới.)

 

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Check Also

Thần số học và ý nghĩa bí ẩn của 12 con số

Numerology (Thần số học) và ý nghĩa bí ẩn của 12 con số

  “Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi ở nhà hay lúc ở cửa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>