Home / Hermes Phạm

Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Chiêm nghiệm 80 lời khuyên ý nghĩa về cách sống của Alejandro Jodorowsky

Chiêm nghiệm 80 lời khuyên ý nghĩa về cách sống của Alejandro Jodorowsky

  “Thay đổi thói quen, chiến thắng thói lười biếng và trở nên đạo đức…” là mục đích của những lời răn về cách sống mà Alejandro Jodorowsky mang lại. Alejandro Jodorowsky Prullansky, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1929, người Chi-lê. Ông rất đa tài, nổi tiếng trên rất …

Read More »
>