Home / Taroichi / Trải bài năng lượng New Moon

Trải bài năng lượng New Moon

Trải bài năng lượng New Moon

 

Toàn bộ trải bài này nói về năng lượng. Năng lượng Trăng non dâng lên và có khả năng làm hiển lộ bất cứ điều gi bạn mong mỏi vào lúc này. Trải bài này giúp bạn loại bỏ bất cứ sự kìm hãm nào chắn ngang trên con đường luân chuyển năng lượng và giúp bạn xác định nên tập trung vào mục tiêu nào trong chu kỳ trăng này. Hãy gieo xuống những hạt giống này cùng với Vũ Trụ và tin tưởng rằng chúng sẽ có được sự trợ giúp theo cách tuyệt vời nhất.

  1. Làm thế nào để rộng mở và đón nhận năng lượng Trăng Non?
  1. Điều gì đang ngăn cản nguồn năng lượng này đến với tôi?
  2. Tôi nên đặt mục tiêu và tập trung vào đâu?
  3. Tôi có thể thay đổi điều gì trong thói quen của mình để đạt được những điều tôi muốn ?
  4. Vũ Trụ khuyên nhủ và trợ giúp tôi điều gì để thực hiện ý định của mình?

 

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Check Also

Tarot spread – Thay Đổi Tình Thế

  Bạn đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh, một người hay một suy nghĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>