Home / Taroichi / Tarot spread – Từ bỏ thói quen xấu

Tarot spread – Từ bỏ thói quen xấu

 

Tại sao không nhanh chống từ bỏ một thói quen xấu?  Trải bài này giúp bạn phát hiện và xoá bỏ thói quen xấu của chính mình.

tarot-spread-2

  1. Thói quen
  2. Tại sao tôi có thói quen đó?
  3. Tại sao tôi cần từ bỏ nó?
  4. Điều gì giúp tôi bỏ thói quen đó?
  5. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có thói quen đó nữa?
  6. Tôi sẽ gặp những thử thách nào?
  7. Tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ nào?
  8. Tôi cần ghi nhớ điều gì khi gặp khó khăn?
  9. Kết quả

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Check Also

Trải bài năng lượng New Moon

Trải bài năng lượng New Moon

  Toàn bộ trải bài này nói về năng lượng. Năng lượng Trăng non dâng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>