Home / Taroichi / Tarot spread – Thay Đổi Tình Thế

Tarot spread – Thay Đổi Tình Thế

 

Bạn đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh, một người hay một suy nghĩ nào đó? Trải bài này sẽ mang đến cho bạn một lối thoát.

tarot-speard-1

1. Lá bài đại diện cho tình huống tạo áp lực.
2. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này chưa?
3. Niềm tin nào đã đưa tôi đến đây?
4. Động lực để tôi thay đổi là gì?
5. Tôi có đủ kiên quyết để thay đổi?
6. Tôi đã sẵn sàng hành động chưa?
7. Làm thế nào để tôi không rơi vào tình trạng tương tự nữa?
8. Kết quả.

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch Tiểu Liên

 

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Check Also

Trải bài năng lượng New Moon

Trải bài năng lượng New Moon

  Toàn bộ trải bài này nói về năng lượng. Năng lượng Trăng non dâng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>