Home / Taroichi / Tarot Spread – Không bao giờ là quá trễ

Tarot Spread – Không bao giờ là quá trễ

Tarot Spread

 

Bạn đang tìm kiếm một hướng đi mới? Không bao giờ là quá trễ để thay đổi cuộc sống của chính mình cả. Hãy theo đuổi đam mê, mơ ước và bắt đầu làm điều gì đó mới mẻ.

tarot-3

 1. Khả năng đặc biệt của tôi là gì?
 2. Đam mê của tôi là gì?
 3. Tại sao tôi không thể hiện khả năng của mình?
 4. Tôi có thể thực hiện những thay đồi nhỏ và cụ thể nào?
 5. Làm thể nào để tôi đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn trong quá trình tôi tiến về phía trước?
 6. Tôi sẽ nhận được gì sau những cố gắng?
 7. Điều tệ nhất sẽ xảy ra khi tôi bắt đầu thay đổi là gì?
 8. Điều tốt nhất sẽ xảy ra khi tôi bắt đầu thay đổi là gì?
 9. Điều gì sẽ hỗ trợ cho sự thay đổi của tôi?
 10. Cuộc sống của tôi sẽ biến đổi thế nào?
 11. Tôi nên gìn giữ những giá trị nào trong cuộc sống hằng ngày?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Check Also

Trải bài năng lượng New Moon

Trải bài năng lượng New Moon

  Toàn bộ trải bài này nói về năng lượng. Năng lượng Trăng non dâng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>