Tag Archives: soul coaching

Thông điệp Thượng đế giành cho bạn nhân dịp đầu năm mới

You are Love

Thông điệp Thượng đế giành cho bạn, được giãi bày qua rất nhiều sứ giả và dưới nhiều dạng, rằng bạn chính là Tình yêu. Mọi điều trên Trái đất không tối tăm như nó có vẻ. Những thay đổi to lớn đang tiếp diễn, như bạn cũng biết, và bởi chúng được …

Read More »