Home / Spirituality

Spirituality

Spirituality

10 GIAI ĐOẠN CỦA SỰ THỨC TỈNH MÀ MỘT NGƯỜI PHẢI TRẢI QUA TRƯỚC KHI ĐẠT ĐƯỢC SỰ GIÁC NGỘ

10 GIAI ĐOẠN CỦA SỰ THỨC TỈNH MÀ MỘT NGƯỜI PHẢI TRẢI QUA TRƯỚC KHI ĐẠT ĐƯỢC SỰ KHAI SÁNG...

    Những linh hồn giác ngộ thường có xu hướng thu hút nhau ngay lập tức. Họ nhận biết nhau rất đễ dàng thông qua các rung động từ những lần gặp bất ngờ. Nếu bạn là một trong những linh hồn đã thức tỉnh, bạn sẽ nhanh chóng …

Read More »

Thông điệp Thượng đế giành cho bạn nhân dịp đầu năm mới

You are Love

Thông điệp Thượng đế giành cho bạn, được giãi bày qua rất nhiều sứ giả và dưới nhiều dạng, rằng bạn chính là Tình yêu. Mọi điều trên Trái đất không tối tăm như nó có vẻ. Những thay đổi to lớn đang tiếp diễn, như bạn cũng biết, và bởi chúng được …

Read More »
>