Home / Self-Knowledge (page 2)

Self-Knowledge

Self-Knowledge

Synchronicity – Tính chất đồng thời xảy ra là có lý do

tinh-dong-bo

Tính chất đồng bộ xảy ra là có lý do.                Không có sự tình cờ và trùng hợp ngẫu nhiên. Đã bao giờ bạn tình cờ gặp một người bạn cũ? Thấy ai đó đang làm công việc giống bạn hay nói những lời tương tự như bạn? Hay …

Read More »

Liệu vật chất có tồn tại hay tất cả chỉ là ảo giác

know-thyself

  Albert Einstein đã phát biểu rằng: “Liên quan đến vật chất, tất cả chúng ta đều đã sai lầm. Những gì chúng ta gọi là vật chất, chúng chỉ là năng lượng rung động ở tần số rất thấp, để chúng ta có thể cảm nhận được bằng các …

Read More »

Tôi là ai?

Who i am

  Khi được hỏi: Chúng ta nghĩ chúng ta là ai? – Chúng ta là con người. Câu trả lời của một số người. – Chúng ta là tâm thức. Câu trả lời của một số khác. Để nhìn nhận được thực tại và sống một cuộc sống theo hai …

Read More »
>