Home / Hermes Phạm (page 2)

Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Tần số năng lượng của con người: Bí mật của sức khỏe và hạnh phúc

Tần số & sức khỏe

Những biện pháp có tác dụng giúp người bệnh giải phóng những tư tưởng tiêu cực, yếu tố được chứng minh là nguyên nhân chính gây bệnh cho con người. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh mới xuất hiện trong xã hội hiện đại như …

Read More »
>