Home / Natural Laws / 12 quy luật phổ quát trong vũ trụ (Phần 1)

12 quy luật phổ quát trong vũ trụ (Phần 1)

 

12 quy luật phổ quát trong vũ trụ

  1. Luật hợp nhất –  The Law of Oneness

Luật này có nghĩa rằng mọi thứ trong thế giới là được kết nối với mọi thứ khác. Bất cứ điều gì chúng ta tin , nghĩ , thực hiện hoặc nói đều có tác động đến thế giới và toàn thể vũ trụ của chúng ta.

Toàn bộ nhân loại và god là một, chúng ta vẫn luôn luôn kết nối với lực thiên chúa bởi vì năng lượng của god ở khắp mọi nơi đồng thời, và thấm qua toàn bộ sự sống hay vật chất . Mỗi linh hồn là 1 phần năng lượng thượng đế.

Mọi thứ mà tồn tại thấy được và không thấy được là được kết nối với mỗi phần khác, không thể tách rời mỗi phần khác nhau từ trường hợp nhất thiên liêng này.

Nâng cao nhận thức của chúng ta về luật này sẽ nâng cao nhận thức về Thượng đế và nhận thức rằng mọi thứ được kết nối với nhau.

Khi chúng ta bắt đầu làm cho quá trình nhận thức này, chúng ta chỉ nên nghĩ những điều tốt lành về nhau. Khi chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp ở người khác, họ cũng sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp trong bạn.

Điều quan trọng là những suy nghĩ, cảm giác và hành động cho tốt lành, chúng ta sẽ thu được những gì chúng ta đã reo.

Khi bạn đã có 1 sự hiểu biết đầy đủ hơn vê luật, bạn sẽ thấy rằng bằng cách nào tất cả chúng ta liên quan và chồng chéo nhau và chi phối thế giới mà chúng ta sống trong đó.

  1. Luật năng lượng hay rung động – Law of Energy or Vibration

Luật mô tả mọi thứ trong vũ trụ đều là rung động. Luật này nắm giữ sự thật trong mọi mặt của đời sống. Sự rung động trong thế giới vật lý, bên trong tư tưởng của chúng ta, những cảm giác, những mong muốn và những giấc mơ. Mỗi tần số rung động là 1 sự rung động độc nhất.

Trạng thái của tất cả mọi thứ mà tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, bất kể thấy được hay không thấy, được chia nhỏ và phân tích ra đều bao gồm những năng lượng thuần khiết hay ánh sáng hay rung động.

Toàn bộ vật chất, cảm xúc, tư tưởng có những rung động nào đó của chính nó.

Những tư tưởng, cảm xúc, hành động mà chúng ta Lựa chọn có những rung động riêng của chúng, Những tư tưởng, cảm xúc, hành động thanh cao tốt đẹp sẽ có nhưng rung động cao nhất và ngược lại. Những rung động sẽ thiết lập sự cộng hưởng với bất cứ điều gì sở hữu tần số giống hệt nhau. (Luật hấp dẫn chi phối ở đây). Nói cách khác, suy nghĩ của bạn không thể tách rời kết nối với phần còn lại của vũ trụ. Giống nhau sẽ thu hút giống nhau.

Do đó khi bạn điều chỉnh những hành vi của bạn bạn sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn..

Khi bạn chọn những suy nghĩ tốt, suy nghĩ tốt cũng tự nhiên đến với bạn cũng sẽ được hài hòa rung động với những người khác với những suy nghĩ như vậy.

Khoa học khám phá ra rằng mọi thứ trong vũ trụ vật chất cuối cùng đều được tạo thành từ những gói năng lượng, đơn vị lượng tử rung động ở một tần số cụ thể nào đó.

Vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng, mặc dù vật chất có thể xuất hiện là rắn, khi bạn nhìn vào nó thông qua một kính hiển vi công suất cao để nó được chia thành các thành phần nhỏ nhất của nó: các phân tử, nguyên tử, neutron, electron và lượng tử (các hạt nhỏ nhất có thể đo lường ), đó là cuối cùng chủ yếu là không gian trống xen kẽ với năng lượng. Vì vậy, trong bản chất tất cả mọi thứ là bao gồm năng lượng và không gian trống rỗng. Tất cả những gì xuất hiện dạng rắn là tần số của sự rung động của năng lượng mà làm cho nó thành như vậy.

Với chúng ta, tư tưởng là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nếu ý thức của bạn ngự trên những thói quen suy nghĩ chất lượng, chúng sẽ trở nên vững chắc vào mức tiềm thức.Chúng trở thành những rung động chiếm ưu thế! Rung động chi phối này thiết lập một sự cộng hưởng với những rung động tương tự khác và lôi kéo chúng vào cuộc sống của bạn. Điều này là dễ hiểu nếu bạn xem xét rằng từ quan điểm siêu hình, toàn bộ vũ trụ là tâm trí,ý thức. Cảm giác của bạn tại thời điểm hiện tại ra lệnh rung động của bạn. Đó là nói rằng cảm giác là một từ để xác định nhận thức ý thức rung động.

Vì vậy, cảm giác của bạn lúc này là sự rung động của bạn, bạn đang ở trong đó thiết lập những thứ có tính chất như thế nào. Cảm xúc tích cực = hoàn cảnh tích cực, cảm xúc tiêu cực = hoàn cảnh tiêu cực.

  1. Luật hành động – The Law of Action

Hành động mang lại kết quả, biểu biện những kết quả khác nhau, phụ thuộc vào tư tưởng của chúng ta,, những giấc mơ, những cảm xúc và lời nói.

Luật hành động phải được sử dụng để phục vụ cho sự biểu hiện của chúng ta trên trái đất.Chúng ta phải tham gia vào các hành động mà hỗ trợ những tư tưởng ước mơ của chúng ta, cảm xúc và lời nói. Thể hiện của luật hành động có nghĩ là bạn phải làm những điều gì đó và thực hiện những hành động cần thiết để đạt được những điều bạn thiết lập lên để làm. Trừ khi bạn có những hành động hòa hợp với những suy nghĩ và ước mơ của bạn và tiến hành một cách trật tự hướng tới những gì bạn muốn đạt được, sẽ có hoàn toàn không có kết quả có thể dự đoán. Luật hành động này mà nhiều người e ngại khi theo đuổi thành công.Nó có thể là nỗi sợ hãi của họ hay sự lười biếng theo cách đó.

Bạn cũng có thể thấy sự liên quan luật này với luật nhân quả.Nguyên nhân là hành động của bạn, như là bạn thi hành hành động ở đó và lấy được kết quả tương ứng, mà điều bạn có thể biết hoặc duy nhất vũ trụ sẽ biết hiệu ứng đó., nhưng sẽ có 1 hiệu ứng. Chỉ bằng cách thi hành những hành động mà tương ứng với mong muốn tự do của chúng ta mà vũ trụ sẽ biết mang lại những gì cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn học, hãy thực hiện các hành động để học hỏi như đọc sách, nghiên cứu..chỉ sau đó vũ trụ sẽ biết những gì bạn đang phấn đấu.

Khi bạn hành động, từ những điều nhỏ nhất từ viết một danh sách việc cần làm vào buổi sáng, bạn đặt vào hiệu ứng chuyển động mà thay đổi trong tương lai trước mắt của bạn tương ứng, và nếu bạn theo dõi ngày này qua ngày nó có thể trở thành một cách thói quen sinh hoạt và Kết quả sẽ được theo cấp số nhân. Nhưng nếu bạn thất bại, khi không thành công ở hành động đầu tiên, sau đó sẽ không có nhiều trong tương lai của bạn cho kết quả.

  1. Luật tương ứng  – The Law of Correspondence:

Luật này đặt chúng ta vào chỗ chúng ta chính là người điều khiển cuộc đời chúng ta.Thế giới bên ngoài sẽ là sự phản ánh trực tiếp từ thế giới nội tâm của bạn, Chấp nhận cho trách nhiệm cuộc sống của chính bạn. Luật này đưa chúng ta ra khỏi vai trò nạn nhân làm cho chúng ta là tác giả duy nhất của cuộc sống chúng ta.

  1. Luật nguyên nhân và kết quả – Law of Cause and Effect:

Luật nói rằng không có gì xảy ra 1 cách tình cờ hoặc bên ngoài những luật vũ trụ.Điều này là bởi vì mỗi hành động có một phản ứng thích hợp. Luật này có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các điều mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động có 1 phản ứng hoặc hậu quả,hay chúng ta còn gọi là reo gì gặt lấy.

Trạng thái luật nhân quả có nghĩa là mỗi nguyên nhân có 1 kết quả và mỗi kết quả lại là nguyên nhân của 1 điều gì đó ngược lại.Luật gợi tả rằng vũ trụ luôn luôn chuyển động và tiến hành từ chuỗi những sự kiện

Theo bản chất của hành động của bạn, tâm thức toàn năng của Thiên Chúa sẽ phân hiệu ứng tương ứng Để hưởng bản thân và xã hội như một toàn thể, nhân loại nên sử dụng ý chí tự do của họ lựa chọn và thực hiện những việc làm tốt với nhận thức rằng những gì họ nghĩ, hành động và nói chuyện về sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Sự thịnh vượng của cuộc sống được tạo ra bởi những hành động của chúng ta trong việc giúp đỡ những người khác thông qua những suy nghĩ và hành động. Chuyển động hoặc hành động sẽ cho kết quả phù hợp, theo sự công chính của Thiên Chúa.

  1. Luật bù trừ – The Law of Compensation:

Luật bù trừ là 1 nhánh của luật nhân quả. Luật nói rằng chúng ta được tưởng thưởng bằng cách cho đi bản thân và sự phục vụ người khác. Bạn không thể cho đi mà không nhận lại.  Nhà thơ trừu tượng người Anh, Francis Quarles diễn tả Luật Bù Trừ: “Vì không có sự đầy đủ mà không có mất mát, nên không có sự mất mát mà không có sự đầy đủ.”

Chúng ta không thể có thành công mà không có thất bại hoặc mất mát. Chúng ta không thể có cuộc sống vui vẻ mà không có vài khoảnh khắc đau khổ. Bạn phải đi qua sa mạc để đến miền đất hứa.

Tác giả Andy Andrews kể lại câu chuyện tuyệt vời này được gọi là “Cơn bão của sự Tuyệt hảo”. Khi còn là một cậu bé, cha anh cùng anh đi bộ đường dài.

Họ đang ở trong một đợt hạn hán lớn và mọi thứ trở nên quá khô cằn, tất cả các ao, cây cối, cỏ chuyển sang nâu và héo úa. Khi họ đang đi, một cơn bão lớn ập tới. Anh đã rất sợ hãi, nhưng cha anh an ủi.

Với sét, chớp và mưa vây quanh họ, họ đã trú ẩn dưới gốc cây chờ nó đã kết thúc. Sau cơn bão, họ ra ngoài và thấy rằng nước mưa đổ hết vào các ao hải ly và đầy chúng lên bờ. Đám hải ly được thoát ra, và các loài động vật khác trong rừng cũng thế.

Cơn bão đã cải tạo đất đai. Đó là một ” Cơn bão của sự Tuyệt hảo.” Nó cung cấp tất cả những gì họ yêu cầu.

(Còn tiếp….)

About Hermes Phạm

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khám phá tấm BẢN ĐỒ TÂM LINH của cuộc đời mình và CHUYỂN HÓA bản thân lên một tầm NHẬN THỨC (Self-awareness) mới thông qua Thần số học (Numerology).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>